Μεταφραστικά εργαλεία και τεχνολογία

Η Paspartu είναι τεχνολογικά ανεξάρτητη εταιρεία παροχής γλωσσικών υπηρεσιών. Η ιδιότητα αυτή μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε τις πιο ευέλικτες και ευπροσάρμοστες γλωσσικές υπηρεσίες, αποφεύγοντας τους περιορισμούς ορισμένων εφαρμογών αποκλειστικής ιδιοκτησίας που κυκλοφορούν στην αγορά.

Στην Paspartu δημιουργούμε τις δικές μας γλωσσικές τεχνολογικές εφαρμογές και συνεργαζόμαστε με τις καλύτερες εταιρείες μεταφραστικής τεχνολογίας. Οι καινοτόμες λύσεις γλωσσικής τεχνολογίας που διαθέτουμε μας δίνουν τη δυνατότητα να επιτύχουμε παραγωγική αποδοτικότητα και να βελτιώσουμε την ποιότητα για μια σειρά διαφορετικών εφαρμογών.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία της δικής μας γλωσσικής πλατφόρμας PathPartu.NET. Η πλατφόρμα συνδυάζει τα γλωσσικά εργαλεία και μεταφραστικά βοηθήματα (μεταφραστικές μνήμες, εξειδικευμένα λεξικά και γλωσσάρια) που απαιτούνται για την ικανοποίηση των μεταφραστικών αναγκών των κλάδων στους οποίους εστιάζουμε.Χάρη σε αυτήν την πλατφόρμα η εταιρεία μας βοηθά τους πελάτες της να διαχειριστούν τις μεταφραστικές απαιτήσεις τους και τα γενικά ζητήματα συμμόρφωσης στο πλαίσιο των διαδικασιών τους.

Η πλατφόρμα προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Διαχείριση ροών μεταφραστικών εργασιών: Η πλατφόρμα διαθέτει ενσωματωμένα και προκαθορισμένα στάδια ροής εργασιών που αυτοματοποιούν τη διαχείριση του υπό προσαρμογή περιεχομένου από το στάδιο της τεκμηρίωσης μέχρι τη δημοσίευση στο διαδίκτυο. Επιπλέον, δημιουργεί συνεργατικό συγγραφικό περιβάλλον με δυνατότητα εκ νέου χρήσης του περιεχομένου, εφαρμογής εταιρικών προτύπων και παροχής λεπτομερών διαδρομών ελέγχου. Γενικότερα, στόχος της είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών της μετάφρασης και της τοπικής προσαρμογής.
  • Εργαλεία μεταφραστικών μνημών: γλωσσικές βάσεις δεδομένων ανά τομέα που αποθηκεύουν για μελλοντική χρήση το σύνολο των μεταφράσεων που πραγματοποιούμε για τους πελάτες μας. Έτσι, η πλατφόρμα της εταιρείας μας αξιοποιεί τις υφιστάμενες μεταφράσεις με στόχο τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου και του κόστους, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλά επίπεδα συνέπειας και ποιότητας.
  • Εργαλεία διαχείρισης ορολογίας: η πλατφόρμα μας διαθέτει εργαλεία ορολογίας τα οποία διαχειρίζονται την οργάνωση και τη συλλογή ειδικών όρων ανά τομέα σε πολλές γλώσσες παράλληλα, δίνοντας μας τη δυνατότητα να δημιουργούμε ενιαίες βάσεις ορολογίας (π.χ. ορολογία για ένα συγκεκριμένο προϊόν) στις οποίες εντάσσουμε και κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση των όρων. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνουμε την ποιότητα των μεταφράσεων που παρέχουμε στους πελάτες μας, καθώς χρησιμοποιούμε πάντα τη σωστή λέξη.
  • Εργαλεία τοπικής προσαρμογής λογισμικού: Σε ορισμένα έργα, όπως τα έργα τοπικής προσαρμογής, η πλατφόρμα συνδέεται με εργαλεία όπως το Passolo, το Catalyst, κ.λπ. για την τοπική προσαρμογή όλων των στοιχείων του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων των στοιχειοσειρών, μενού, πλαισίων διαλόγου και εικονιδίων.Στόχος των εργαλείων αυτών είναι η επιτάχυνση πολλών τεχνικών πτυχών της διαδικασίας τοπικής προσαρμογής λογισμικού και παιχνιδιών.
  • Δυνατότητα επέκτασης: Η πλατφόρμα μας μπορεί να ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σας, καθώς η γλωσσική τεχνογνωσία μας υποστηρίζεται από ειδικές τεχνολογικές εφαρμογές τοπικής προσαρμογής (βλ. ανωτέρω), ειδικούς τύπους αρχείων λογισμικού, λογισμικό ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, συστήματα βοήθειας, κ.λπ.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ