Γιατί να μας επιλέξετε

10 λόγοι για τους οποίους μας επιλέγουν οι πελάτες μας

  1. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετάφρασης και τοπικής προσαρμογής στους τομείς των βιολογικών επιστημών, των παιχνιδιών, του λογισμικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
  2. Χρησιμοποιούμε μόνο μεταφραστές που εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα ή δίγλωσσους μεταφραστές με γλωσσική επάρκεια σε επίπεδο μητρικής γλώσσας και ακαδημαϊκούς τίτλους.
  3. Μεταφράσεις σε εξειδικευμένους τομείς και επιμέρους τομείς
  4. Παράδοση έργωνεντός της καθορισμένης προθεσμίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές
  5. Αποδοτική σχέση κόστους-οφέλους χάρη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και εκπτώσεις για μεγάλα μεταφραστικά έργα
  6. Ανάθεση έργων κατόπιν σχολαστικής αξιολόγησης κάθε μεταφραστή
  7. Συνεργασία με πάνω από 5.000 μεταφραστές από όλον τον κόσμο, οι οποίοι εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα
  8. Εργαλεία υποστήριξης της μεταφραστικής διαδικασίας, όπως το Trados και άλλα μεταφραστικά εργαλεία με τη βοήθεια υπολογιστή (CAT tools), εξειδικευμένα γλωσσάρια ανά τομέα, βάσεις δεδομένων ορολογίας, κ.λπ.
  9. Αυστηρή μεταφραστική διαδικασία για τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας μέσω της μοναδικής πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους της Paspartu
  10. Αποδεδειγμένες επιδόσεις: Τα τελευταία 8 χρόνια, η Paspartu έχει μεταφράσει με επιτυχία πάνω από 150.000.000 λέξεις σε πάνω από 40 διαφορετικές γλώσσες για πάνω από 3.000 πελάτες.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ