Η φιλοσοφία και οι αξίες μας

Οι πέντε (5) αξίες που αναλύονται παρακάτω εξηγούν πώς συμπεριφερόμαστε και πώς διαχειριζόμαστε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα ως εταιρεία και ως άνθρωποι.

 

1. Δέσμευση στην Ποιότητα

"να προσφέρουμε μεταφράσεις υψηλής ποιότητας κάθε φορά» είναι ο βασικός επιχειρηματικός στόχος που έχουμε θέσει από την ίδρυση της Paspartu. Αυτός είναι και ο λόγος της συνεχής ανάπτυξης της εταιρίας μας και της διεθνής μας επέκτασης.

2. Ικανότητα προσαρμογής

Κάθε πελάτης λειτουργεί με εξειδικευμένη επιχειρηματική υποδομή και διαδικασίες. Η Paspartu είναι πάντα έτοιμη και πρόθυμη να ενσωματώσει και να προσαρμοστεί στις εσωτερικές ροές εργασίας και εργαλεία των πελατών της, με μοναδικό σκοπό να επιτύχουν τα απαιτούμενα επίπεδα απόδοσης.

3. Εξειδίκευση και Τεχνογνωσία

Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να χρησιμοποιούνται επαγγελματίες μεταφραστές προκειμένου να διασφαλιστούν τα υψηλότερα μεταφράσεις ποιότητας, αλλά και να αξιοποιείται επιτυχώς η μεταφραστική τεχνολογία προκειμένου να μεταφέρει τα μέγιστα οικονομικά οφέλη στους πελάτες μας. Η Paspartu λειτουργεί με τη φιλοσοφία της συνεχούς ενημέρωσης και καθοδήγησης των πελατών της λαμβάνοντας την πρωτοβουλία να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν ή να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες με καινοτομικές μεταφραστικές λύσεις.

4. Σταθερότητα

Πιστεύουμε στην ανάπτυξη μαζί με τους ανθρώπους και τους πελάτες μας. Κύριος στόχος της εταιρίας είναι η δημιουργία μια παραγωγικής και ευχάριστης εργασίας για τους υπαλλήλους της. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρη δέσμευση και αφοσίωση ολόκληρης της ομάδας στην εκπλήρωση των στόχων της εταιρείας. Η Paspartu, ακόμη και σε αυτή την ακραία οικονομική ύφεση και αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον έχει καταφέρει να είναι μία υγιή οικονομικά εταιρεία με καθαρά κέρδη που αυξάνονται κάθε χρόνο.

5. Συνεργασία

Ο έντονος ανταγωνισμός και οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν οδηγήσει τους παράγοντες του κλάδου να ανεβάσουν τον ρυθμό τους και να μεταφέρουν την γνώση τους σε όλα τα μέλη της ομάδας. Η Paspartu έχει αναγνωρίσει την ανάγκη αυτή και πάντα λειτουργεί με μια ανοικτή φιλοσοφία ανταλλαγής της τεχνογνωσίας και εμπειρίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών της και την συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.

 

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ