Φαρμακευτικές και ιατρικές μεταφράσεις

Επίσημες φαρμακευτικές και ιατρικές μεταφράσεις σε 40 γλώσσες. 

Οι ιατρικές μεταφράσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και το μεταφραστικό κέντρο Paspartu περιλαμβάνει ελέγχους των μεταφράσεων από εξειδικευμένους μεταφραστές-ιατρούς.

Στην Paspartu exούμε μεγάλη εξειδίκευση στην μετάφραση φυλλαδίων φαρμάκου, στης φαρμακευτικές μεταφράσεις για το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, στην μετάφραση για εγχειρίδια χρήσεις και κλινικές μελέτες.

Η απασχόληση άρτια καταρτισμένων και πεπειραμένων μεταφραστών είναι απαραίτητοι για μεταφράσεις που αφορούν τη φαρμακευτική, την ανθρώπινη ιατρική, την κτηνιατρική, την υγειονομική περίθαλψη, την ιατρική τεχνολογία ή την ιατρική έρευνα, καθώς απαιτείται πάντοτε ενημέρωση και μεγάλη εξοικείωση με το αντικείμενο.

Τα τελευταία 15 χρόνια η μεταφραστική εταιρεία  Paspartu εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής φαρμακευτικών και ιατρικών μεταφράσεων. Έχει λάβει πολλούς επαίνους για την ποιότητα των μεταφράσεών της από κορυφαίους παράγοντες και φορείς της Ευρώπης. Η εταιρεία μας έχει συμμετάσχει σε μεγάλα εξειδικευμένα έργα συνεργαζόμενη με σημαντικές φαρμακευτικές εταιρείες, ερευνητικούς οργανισμούς (CROs), κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλους φορείς του κλάδου, ενώ έχει σχεδιάσει και εναρμονίσει τις διαδικασίες της και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας που διαθέτει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες μεταφραστικές τους απαιτήσεις.

Η Paspartu παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς υψηλής εξειδίκευσης:

Ιατρικές & Φαρμακευτικές Μεταφράσεις
 • Βιοτεχνολογία
 • Φαρμακευτικά
 • Νοσοκομεία
 • Κλινική Έρευνα
 • Υγεία & Περίθαλψη
 • Ιατρικό Εξοπλισμό & Συσκευές

Οι μεταφραστές της Paspartu είναι εξειδικευμένοι στον φαρμακευτικό και τον ιατρικό τομέα και κατηγοριοποιημένοι ανάλογα με τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους σε κάθε επιμέρους τομέα, όπως η φαρμακευτική, η ιατρική, η κτηνιατρική, η υγειονομική περίθαλψη, η ιατρική τεχνολογία και η ιατρική έρευνα. Οι εξειδικευμένοι μεταφραστές μας είναι εξοικειωμένοι με τις ειδικές απαιτήσεις του τομέα αυτού και έχουν πρόσβαση σε φαρμακευτικά λεξικά και προσωπικές τους εξειδικευμένες βάσεις δεδομένων, γνωρίζουν καλά τη βασική ορολογία και τις σχετικές συντομογραφίες και είναι σε θέση να σας παράσχουν τις μεταφράσεις άριστης ποιότητας τις οποίες χρειάζεστε για να επιτύχετε στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά.

Τύποι εξειδικευμένων τεχνικών φαρμακευτικών και ιατρικών εγγράφων που μεταφράζουμε:

Έρευνα & Ανάπτυξη Ρυθμιστικές Αρχές & Υποθέσεις
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σχετικές αιτήσεις
 • Επιστημονικά άρθρα
 • Ιατρικά ερωτηματολόγια
 • Εργαστηριακές εκθέσεις
 • Τεστ
 • Εκθέσεις επικύρωσης
 • Φακέλους καταχώρησης
 • Ετικέτες και οδηγίες χρήσης
 • Φόρμες ανεπιθύμητων περιστατικών
 • Τεκμηρίωση χημικής σύνθεσης, παραγωγής και ελέγχου
 • Αιτήσεις έγκρισης νέου φαρμάκου
 • Αιτήσεις πειραματικών φαρμάκων
 • Εκθέσεις ελέγχου
 • Εγχειρίδια χρήσης
 • Δηλώσεις συμμόρφωσης
Παραγωγή Πωλήσεις & Μάρκετινγκ
 • Εγχειρίδια καλής παραγωγικής λειτουργίας
 • Τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας
 • Batchαρχεία και MBRs
 • Τεκμηριώσεις Ποιοτικού Έλεγχου
 • Φύλλα δεδομένων
 • Αναφορές απόκλισης
 • Εκθέσεις επικύρωσης
 • Έντυπα και αρχεία μάρκετινγκ
 • Ιστοσελίδες και διαδικτυακές πύλες
 • Πολυμέσα
 • Προωθητικό υλικό και φυλλάδια
 • Εκπαιδευτικό υλικό για ασθενείς
 • Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό
Κλινικές Έρευνες & Μελέτες
 • Συμφωνίες διενέργειας κλινικών δοκιμών
 • Ερευνητικές εργασίες
 • Εκθέσεις ανεπιθύμητων περιστατικών
 • Ερωτηματολόγια ασθενών
 • Έντυπα παρουσίασης περιστατικού
 • Θεσμικές συμβάσεις
 • Πρωτόκολλα μελετών και συνόψεις
 • Συστήματα διαδραστικής φωνητικής απόκρισης
 • Εγχειρίδια λειτουργίας
 • Έντυπα συγκατάθεσης κατόπιν ενημέρωσης
 • Ημερολόγια ασθενών
 • Έγγραφα ασθενών
 • EDCΈγγραφα
 • Πορίσματα από τις αναφορές των ασθενών

Οι μεταφραστές ιατρικών κειμένων της Paspartu διαθέτουν τις εξής δεξιότητες και προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο μετάφρασης
 • Άρτια κατάρτιση και εκτεταμένες γνώσεις σε συγκεκριμένους ιατρικούς τομείς.
 • Εμπειρία στη μετάφραση ιατρικών κειμένων στις απαιτούμενες γλώσσες εργασίας.
 • Κατανόηση της γλώσσας-στόχου σε επίπεδο φυσικού ομιλητή και γνώσεις τυχόν τοπικών διαφοροποιήσεων.
 • Άριστη γραπτή χρήση της γλώσσας-στόχου.

Πιστοποίηση της ακρίβειας της μετάφρασης

Η πιστοποίηση είναι σημαντική στον τομέα των ιατρικών μεταφράσεων, καθώς απαιτείται ακρίβεια, ενημέρωση και τεχνογνωσία από κάθε μέλος της μεταφραστικής ομάδας.Επιπλέον, στις περισσότερες χώρες οι ιατρικές μεταφράσεις πρέπει να είναι πιστοποιημένες από μεταφραστές με ιατρική κατάρτιση πριν υποβληθούν σε ρυθμιστικούς φορείς, όπωςτο θεσμικό ελεγκτικό συμβούλιο (IRB), η υπηρεσία ελέγχου τροφίμων και φαρμάκων (FDA), η ΕΕ, κ.λπ.Στην PASPARTU, η ακρίβεια των μεταφράσεών σας είναι εξασφαλισμένη, καθώς οι μεταφράσεις μας πιστοποιούνται από μεταφραστές με ιατρική κατάρτιση για σχεδόν οποιαδήποτε ιατρική χρήση. Η πιστοποίηση παρέχεται με έντυπο επικυρωμένο πιστοποιητικό ακρίβειας της μετάφρασης που εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η μετάφραση.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ