Διαχείριση ορολογίας

Η υπηρεσίες διαχείρισης ορολογίας της Paspartu αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες αυτές προκλήσεις ενοποιώντας και ενισχύοντας τη διαδικασία διαχείρισης πληροφοριών στο σύνολό της από τη δημιουργία του περιεχομένου μέχρι την απόκτηση, τη διαχείριση, την τοπική προσαρμογή, τον εφοδιασμό και τη δημοσίευση του παγκόσμιου περιεχομένου. Χρησιμοποιώντας, ενσωματώνοντας και αυτοματοποιώντας τις λύσεις που προτείνουμε στις διαδικασίες τους οι πελάτες μας μπορούν να επιτύχουν τα εξής:

 • Ταχύτερη διάθεση στην αγορά εξαλείφοντας τις καθυστερήσεις μεταξύ της τοπικής και διεθνούς διάθεσης προϊόντων
 • Βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας με τους πελάτες μέσω της βελτίωσης της ακρίβειας, της εστίασης και της συνέπειας του παγκόσμιου περιεχομένου
 • Πολλαπλασιασμός του παγκόσμιου περιεχομένου μέσω εκστρατειών εμπορικής προώθησης και της διάθεσης των προϊόντων που δημιουργούν νέες πηγές πωλήσεων
 • Αύξηση της προβολής της παγκόσμιας εμπορικής επωνυμίας σας μέσω της συνεπούς παγκόσμιας επικοινωνίας ενισχύοντάς την με μια τοπική πολιτισμική διάσταση
 • Ενσωμάτωση των διαθέσιμων πολύγλωσσων στοιχείων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας δημιουργίας περιεχομένου της εταιρείας σας και μειώστε το σχετικό κόστος
 • Η επιμέλεια των ρυθμιστικών απαιτήσεων μπορεί να γίνει εύκολα αργότερα μέσω του ελέγχου του περιεχομένου και των διαδικασιών
 
Βασικά χαρακτηριστικά και οφέλη της διαχείρισης ορολογίας της Paspartu
 
Χρησιμοποιώντας τις υπθρεσίες και εφαρμογές ορολογίας της Paspartu προσφέρετε στους δημιουργούς του περιεχομένου σας (δηλ. υπαλλήλους από διαφορετικά τμήματα και τοποθεσίες ή εξωτερικούς μεταφραστές) τη δυνατότητα εξασφάλισης της συνέπειας στη χρήση των εταιρικών και κλαδικών σας όρων σε όλα τα κείμενα και κανάλια επικοινωνίας σας. Έτσι, η συνέπεια ξεκινά από τη δημιουργία του περιεχομένου, διατηρείται στη μετάφραση και φτάνει μέχρι τον πελάτη σας εξασφαλίζοντας τη σωστή καθιέρωση της εμπορικής σας ταυτότητάς και την ολοκληρωτική ικανοποίηση των πελατών σας. Η υπηρεσίες ορολογίας της Paspartu προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Βελτίωση της ποιότητας των δημοσιεύσεων και των εμπειριών των πελατών σας -εξασφάλιση χρήσης της εγκεκριμένης ορολογίας σε κάθε δημοσίευση, αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • Διασφάλιση της εταιρικής σας ταυτότητας - διατήρηση της συνέπειας της εταιρικής σας ταυτότητας με αποτέλεσμα την ταχύτερη αποδοχή της αγορά σε τοπικό επίπεδο
 • Ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά και βελτίωση της επιχειρηματικής σας ετοιμότητας - δημιουργία πολύγλωσσου περιεχομένου σε σύντομο χρονικό διάστημα και καναλιών διανομής για ταχύτερη πρόσβαση στην αγορά και ανταπόκριση για νέα προϊόντα
 • Αποτελεσματική διαχείριση μεταφράσεων - παροχή σωστής και εγκεκριμένης ορολογίας με επαλήθευση σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της μεταφραστικής διαδικασίας
 • Δημιουργία εταιρικών γλωσσάριων - αυτόματη εξαγωγή ορολογίας και νέου περιεχομένου για την ταχεία δημιουργία ολοκληρωμένου λεξικού
 

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ