Ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας κατανάλωσης

Η Paspartu, που διαθέτει πιστοποίηση βάσει ISO 9001:2008, κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των πιστοποιημένων μεταφράσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης και παρέχει γλωσσική υποστήριξη σε εταιρείες και κατασκευαστές από όλον τον κόσμο που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ανά την υφήλιο.

Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών βοηθούν τους πελάτες μας να προσαρμόσουν επιτυχώς το υλικό τους με βάση τη στοχευόμενη αγορά, τις πολιτισμικές προτιμήσεις και τις διαφορετικές νοοτροπίες μειώνοντας παράλληλα το μεταφραστικό κόστος και επιταχύνοντας τη διάθεση των προϊόντων τους στην αγορά.

Με την πάροδο των ετών έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διεκπεραίωση μεταφράσεων για προϊόντα στους ακόλουθους τομείς:

 • τηλεόραση και βίντεο
 • οικιακά ηχοσυστήματα
 • ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αξεσουάρ
 • φορητά ηχοσυστήματα και συσκευές βίντεο
 • ηλεκτρονικές συσκευές γραφείου
 • κάμερες και φωτογραφικές μηχανές
 • ηλεκτρονικά προϊόντα αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων
 • GPS και άλλες συσκευές πλοήγησης
 • κινητά τηλέφωνα και αξεσουάρ
 • συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων (eBook readers) και αξεσουάρ

Στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης η ακρίβεια εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ορολογία. Η Paspartu αναθέτει τα κείμενά σας σε πεπειραμένους στον τομέα αυτό μεταφραστές, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των έργων αυτών. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι η μετάφραση θα περιλαμβάνει τη σωστή ορολογία και, ως εκ τούτου, το μήνυμα του πρωτοτύπου θα μεταδοθεί πιο αποτελεσματικά στο κοινό στο οποίο στοχεύετε. Επιπλέον, τα μεταφραστικά εργαλεία και οι διαδικασίες που διαθέτουμε βοηθούν τους πελάτες μας που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης να μειώσουν σημαντικά το μεταφραστικό κόστος, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη συνέπεια και την ακρίβεια των μεταφράσεων.Αυτό επιτυγχάνεται με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών, την εξάλειψη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης κατόπιν από σχολαστικού καθορισμού των απαιτήσεων του έργου και, τέλος, με την ενσωμάτωση στο διαχειριστικό μας σύστημα PathPartu.Net του συστήματος διαχείρισης υλικού και των διαφόρων τύπων αρχείων των πελατών μας.

Ακολουθεί το τελευταίο και σημαντικότερο στάδιο: παροχή ποιοτικών μεταφράσεων από εξειδικευμένους επαγγελματίες με μακροχρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης. Στην Paspartu τα έργα σας ανατίθενται μόνο σε μεταφραστές που εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα και αναθεωρούνται από ειδικούς στο εκάστοτε αντικείμενο υπό την εποπτεία ειδικών για κάθε τομέα υπεύθυνων διαχείρισης. Η εταιρεία μας επιλέγει τα μέλη της μεταφραστικής ομάδας με βάση τρία (3) κριτήρια: γλωσσικές δεξιότητες σε επίπεδο μητρικής γλώσσας, εμπειρία και τεχνογνωσία στον συγκεκριμένο κλάδο και τεχνικές ικανότητες σχετικά με τον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης.

Οι εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου εμπιστεύονται στην Paspartu μεταφραστικά έργα που αφορούν τα εξής:

 • κατάλογοι
 • ενημερωτικά φυλλάδια
 • δελτία προδιαγραφών προϊόντος
 • εγχειρίδια εγκατάστασης
 • επισήμανση
 • υλικό εμπορικής προώθησης
 • καταχωρήσεις προϊόντων
 • νομικά έντυπα
 • εκπαιδευτικό υλικό
 • εγγυήσεις
 • μελέτες
 • οδηγίες ασφαλείας
 • δελτία ποιοτικού ελέγχου και
 • σύντομοι οδηγοί αναφοράς

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ