Δημόσιους Οργανισμούς

Δημόσιους Οργανισμούς   

H Ελληνική μεταφραστική εταιρεία Paspartu έχει μεταφράσει περισσότερες από 200.000 σελίδες από το 2009 έως σήμερα στο πλαίσιο συμβάσεων με οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Paspartu έχει αναλάβει πάνω από 15 γλωσσικούς συνδυασμούς σε τομείς όπως η οικονομία και η πολιτική, το δίκαιο, η γεωργία, οι υποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.α.

 

Our dedicated Tenders Management department provides Translation services for public organizations. 
Paspartu is proud to have been selected by the European Union as certified translations provider, on behalf of which it has successfully translated over 200,000 pages since 2009. With an outstanding translation quality score of over 95%, Paspartu is a reliable translation partner of DGT and CDT EU organizations.


To date, Paspartu has translated over 57,000 pages for European Commission’s Directorate General for Translation (DGT) covering more than 15 language pairs in areas such as Economics and Politics, Law, Agriculture, European Union affairs, etc.

We have translated so far more than 40.000 pages in the medical/pharmaceutical/chemical fields alone for the EMA (European Medicines Agency) and ECHA (European Chemicals Agency).

We are proud to have received excellent assessment from our clients, with a consistant quality and satisfaction score of over 95%.

 

Over the past years 14 years, we have gained extensive experience in completing translation projects for:

 • European Commission's Directorate General for Translation
 • Translation Centre for the Bodies of the European Union
 • European Parliament
 • European Economic and Social Committee and Committee of the Regions
 • European Agency for Special Needs and Inclusive Education
 • European Investment Bank
 • Court of Justice of the European Union
 • United Nations agencies

Typical documents we translate for our clients:

 • legislation
 • Directives
 • Regulations
 • Press Releases
 • Reports
 • Court decisions
 • Newsletters
 • Web pages
 • Financial documents

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ