Τεχνικές Μεταφράσεις

Τεχνικές Μεταφράσεις aπό μηχανολόγους και ειδικούς με γνώση της τεχνικής ορολογίας

Το κλειδί στην τεχνική μετάφραση είναι η εστίαση στην ακρίβεια, τη συνέπεια και τη σαφήνεια της τεχνικής ορολογίας. Για τη μετάφραση των τεχνικών εγγράφων σας δεν αρκεί μόνο η ευχέρεια στη χρήση των γλωσσών που προορίζεται η μετάφραση. Απαραίτητη είναι και η εξοικείωση με τον εκάστοτε τομέα, την ορολογία και το λεξιλόγιό του, ώστε το προϊόν της μετάφρασης να χαρακτηρίζεται από τη βέλτιστη ποιότητα. Η ομάδα της Paspartu περιλαμβάνει ειδικούς μεταφρασστές και μηχανολόγους με γνώση των κλάδων και τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία μεταφράζουμε. Συγκεντρώνουμε έμπεριους ειδικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν κάθε έργο που μας αναθέτετε.

Τεχνικοί κλάδοι - Προϊόντα Λογισμικού, Βιντεοπαιχνίδια, Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, Ενέργεια, Αγροτική τεχνολογία, Βιομηχανικός εξοπλισμός.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε μεταφράσεις τεχνικών κειμένων (από προϊοντικούς καταλόγους μέχρι τεχνικά εγχειρίδια χρήστη) ή κειμένων που σχετίζονται με τη μεταποιητική ή κατασκευαστική βιομηχανία ή τη μηχανολογία. Ο συνδυασμός έμπειρων και καταρτισμένων επαγγελματιών μεταφραστών, ειδικών στον εκάστοτε τομέα και υπευθύνων διαχείρισης έργων που θέτει στη διάθεσή σας η Paspartu την καθιστά ιδανική να ανταποκριθεί ακόμα και στις πιο περίπλοκες και εξειδικευμένες τεχνικές μεταφραστικές ανάγκες σας.

Επιπλέον, η εταιρεία μας εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τη μετάφραση τεχνικών εγγράφων, καθώς οι μεταφραστές μας τις χρησιμοποιούν στα συγγραφικά εργαλεία που τους δίνουν τη δυνατότητα της ελεγχόμενης συγγραφής και του single sourcing. Χρησιμοποιούν εργαλεία διαχείρισης περιεχομένου (CMS) και λειτουργικές δυνατότητες τύπου XML και αξιοποιούν πλήρως τα διαθέσιμα γλωσσικά εργαλεία διασφάλισης ποιότητας.

 

Τεχνική ορολογία: Είναι αυτονόητο ότι η σωστή και συνεπής χρήση της τεχνικής ορολογίας είναι πρωταρχικής σημασίας για την τεχνική μετάφραση. Στην καλύτερη περίπτωση, η λανθασμένη χρήση της ορολογίας θα πλήξει την αξιοπιστία της μετάφρασης και, κατ' επέκταση, της εταιρείας. Στη χειρότερη περίπτωση, η μετάφραση αχρηστεύεται και ενδέχεται η εταιρεία (και πιθανότατα ο πελάτης) να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο δίωξης λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

Η διαδικασία που εφαρμόζουμε στην Paspartu για τη μετάφραση των τεχνικών εγγράφων σας περιλαμβάνει αρκετά στάδια, όπως τα εξής:

  • ανάλυση της ορολογίας του πρωτοτύπου
  • σύγκριση της ορολογίας του πρωτοτύπου με την αντίστοιχη ορολογία της γλώσσας-στόχου
  • σύνταξη του μεταφράσματος, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των κατάλληλων όρων βάσει του(ων) επιδιωκόμενου(ων) επικοινωνιακών(ού) στόχων(ου) του μεταφράσματος.

Με την πάροδο των ετών και χάρη στη διαδικασία που εφαρμόζει για τη διαχείριση ορολογίας των τεχνικών κειμένων η Paspartu έχει δημιουργήσει και τηρεί γλωσσάρια, λεξικά, βάσεις ορολογίας και άλλα είδη συλλογών ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται καθημερινά ως υλικό αναφοράς για όλα τα σχετικά μεταφραστικά έργα.

 

Συγγραφή τεχνικών μεταφράσεων: Η εταιρεία μας διαθέτει έμπειρους επαγγελματίες που παρέχουν τεχνικές συγγραφικές υπηρεσίες και διαθέτουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις που καλύπτουν τους τομείς στους οποίους εστιάζουμε (ιατροφαρμακευτικά, βιντεο παιχνίδια, ιστοσελίδες, νομικά έγγραφα, ηλεκτρονικές συσκευές, βιομηχανικά προιόντα και κατασκευές). Συνδυάζοντας τις συγγραφικές και γλωσσικές τους δεξιότητες με τις τεχνικές γνώσεις τους εκπονούν εγχειρίδια, εταιρικούς καταλόγους και προωθητικό υλικό που παρουσιάζουν και επεξηγούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας με άριστο επίπεδο λεπτομέρειας και σαφήνειας.

 

Μορφοποίηση τεχνικών μεταφράσεων: Συχνά τα τεχνικά έγγραφα προς μετάφραση περιέχουν πολύπλοκα διαγράμματα και σχέδια. Χάρη στη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας και τις υπηρεσίες σελιδοποίησης που προσφέρει, η Paspartu διασφαλίζει ότι στη μετάφραση που θα παραλάβετε η μορφοποίηση τυχόν γραφικών απεικονίσεων συνάδει απόλυτα με το πρωτότυπο έγγραφο.

 

Μερικά παραδείγματα τεχνικών εγγράφων που αναλαμβάνουμε να μεταφράσουμε: εγγυήσεις, τεχνικά εγχειρίδια, εγχειρίδια επιμόρφωσης και συντήρησης, ενημερωτικά δελτία, διαγνωστικά φυλλάδια, εγχειρίδια ασφαλείας, εγχειρίδια χρήστη, κατάλογοι προϊόντων, πιστοποιητικά προϊόντων, πρότυπα και φυλλάδια προδιαγραφών, εγχειρίδια λειτουργίας και διαδικασιών.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ