Βιντεοπαιχνίδια, gambling

Στην Paspartu μεταφράζουμε βιντεοπαιχνίδια, τυχερά παιχνίδια. Προσφέρουμε επίσης μεταφράσεις για online gambling και cazino.

H τοπική προσαρμογή βιντεοπαιχνιδιών αποτελεί πλέον πρωταρχικής σημασίας ενασχόληση των προγραμματιστών κατά την ανάπτυξη ενός καινούριου βινετοπαιχνιδιού, δεδομένου ότι μεγάλος όγκος των νέων προϊόντων της αγοράς προέρχεται από μη αγγλόφωνες χώρες. 

Στις μέρες μας, οι πλατφόρμες τεχνολογίας (cloud, κινητή τηλεφωνία, κοινωνική δικτύωση, pads), οι εξελίξεις της τεχνολογίας και οι νέες ανακαλύψεις μεταβάλλουν επίσης τις καταναλωτικές συνήθειες, ενώ οι συνήθειες των χρηστών διαμορφώνουν ανάλογα το περιβάλλον των βιντεοπαιχνιδιών.

Τι είναι λοιπόν η τοπική προσαρμογή βιντεοπαιχνιδιών; Η τοπική προσαρμογή βιντεοπαιχνιδιών συνίσταται στη διαμόρφωση και ενίοτε στον μερικό εκ νέου σχεδιασμό ενός παιχνιδιού για μια νέα αγορά. Δεν πρόκειται για απλή μετάφραση, αλλά περιλαμβάνει και τη συνεκτίμηση γλωσσικών ζητημάτων, ζητημάτων λογισμικού και πολιτισμικών διαφορών που τίθενται για κάθε νέα προσδοκώμενη αγορά.

Η Paspartu μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε μορφή τοπικής προσαρμογής βιντεοπαιχνιδιού ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη:

 • Sim-ship: Ταυτόχρονη παγκόσμια κυκλοφορία του παιχνιδιού σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
 • Post- Gold: Τοπική προσαρμογή παιχνιδιού μετά την ολοκλήρωση της αρχικής του έκδοσης.

Μεταφραστές και αναθεωρητές παιχνιδιών

Όλοι οι μεταφραστές και οι επιμελητές μας είναι πεπειραμένοι gamers, εξειδικευμένοι στην τοπική προσαρμογή βιντεοπαιχνιδιών και φυσικοί ομιλητές των γλωσσών προς τις οποίες μεταφράζουν. Το δίκτυο των συνεργατών μας καλύπτει πάνω από 40 χώρες και μας παρέχει σημαντικούς γλωσσικούς πόρους στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών.Όλοι οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας έχουν ολοκληρώσει μεγάλο αριθμό σχετικών έργων ώστε να γνωρίζουν ότι κατά την μετάφραση βιντεοπαιχνιδιών, άσχετα με τη γλώσσα-στόχο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαραίτητες βασικές πολιτισμικές και γλωσσικές παράμετροι για την παραγωγή ενός μεταφρασμένου βιντεοπαιχνιδιού υψηλής ποιότητας. Αυτή η μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια εξασφαλίζει ότι το προσαρμοσμένο βιντεοπαιχνίδι θα προσφέρει άριστης ποιότητας εμπειρία παιξίματος στο κοινό.

Πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών

Η Papspartu έχει διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό έργων τοπικής προσαρμογής για διάφορα είδη βιντεοπαιχνιδιών, όπως τα εξής:

 • Παιχνίδια ρόλων (RPG),
 • Παιχνίδια στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο (RTS),
 • Παιχνίδια προσομοίωσης (SG),
 • Μαζικά διαδικτυακά παιχνίδια (MMO) και
 • Παιχνίδια δράσης/περιπέτειας

 για τις εξής πλατφόρμες:

 • Microsoft Xbox 360, Microsoft Xbox
 • Nintendo Wii, Nintendo DS, WiiWare, DSiWire
 • Sony Platforms (PS3, PS2, PSP)
 • Online παιχνίδια
 • Κινητά τηλέφωνα (iPhone, Android)
 • Παιχνίδια ρόλων σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης

Ποιότητα των προσαρμοσμένων εκδόσεων - PathPartu. Net

Η μετάφραση πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, απαραίτητη είναι όμως και η τεχνική ορθότητα των αρχείων πόρων των παιχνιδιών (resource files). Οι υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής παιχνιδιών της εταιρείας μας εξασφαλίζουν την απουσία τεχνικών σφαλμάτων στα εν λόγω αρχεία. Η εξειδικευμένη εφαρμογή μας επεξεργάζεται τα αρχεία σας, εξάγει το προς μετάφραση κείμενο και δημιουργεί το μεταφραστικό λεξικό. Επίσης, διαθέτει προκαθορισμένους ελέγχους διασφάλισης ποιότητας (π.χ. σύμβολα πεδίων, στοιχειοσειρές, έκταση μεταφρασμένου κειμένου, κωδικοποιημένες ενέργειες χαρακτήρων, αφαίρεση διπλών στοιχειοσειρών, κ.λπ.).

Η αποτελεσματική διαχείριση αποτελεί τον βασικό άξονα της διαδικασίας τοπικής προσαρμογής ενός παιχνιδιού. Η αυτοματοποιημένη ροή εργασιών μας δίνει τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουμε τα έργα αυτού του είδους με αποδοτικότερο τρόπο και μικρότερο κόστος σε σχέση με τις συμβατικές μεθόδους τοπικής προσαρμογής παιχνιδιών.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ