Πιστοποιημένες και επίσημες μεταφράσεις

Πιστοποιημένες Μεταφράσεις

Η Paspartu παρέχει πιστοποιημένες και επίσημες μεταφράσεις:

  • Πιστοποιημένες ονομάζονται οι μεταφράσεις που προορίζονται για επίσημη χρήση από κάποιον κρατικό η μη κρατικό φορέα, όπως τα πανεπιστήμια, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι δικηγόροι ή οι δυνητικοί εργοδότες.
  • Οι επίσημες ή επικυρωμένες μεταφράσεις αποτελούν πιστή απόδοση του πρωτοτύπου και γίνονται αποδεκτές μόνο εάν φέρουν την υπογραφή του μεταφραστή που πιστοποιεί την εγκυρότητα του εγγράφου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αρμόδια δικαστήρια και τις αρχές. Η εταιρεία μας διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση επίσημων μεταφράσεων άριστης ποιότητας για πελάτες σε όλον τον κόσμο.

 Η μεταφραστική εταιρεία Paspartu είναι πιστοποιημένη βάσει ISO 1700 και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση πιστοποιημένων μεταφράσεων νομικών και επίσημων εγγράφων που πρόκειται να υποβληθούν σε δικαστήρια ή σε κάποια ρυθμιστική αρχή. Οι πιστοποιημένες μεταφράσεις μας γίνονται δεκτές από κρατικούς φορείς σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMA, EFSA) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Εχουμε αποκτήσει μεγάλη πείρα στην μετάφραση πτυχίων, μετάφραση πιστοποιητικών, μετάφραση βεβαιώσεων για ιδιώτες.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ