Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας Μεταφραστών

Κάθε μεταφραστής μας ελέγχεται και πιστοποιείται μέσα από μία αυστηρή διαδικασία έλεγχου που εξασφαλίζει την ποιότητα των μεταφράσεων του. Έτσι επιλέγονται μόνο οι καλύτεροι.

Reviews Feedbacks Spot Checks

Εξετάζουμε καθημερινά τη συνολική ποιότητα των μεταφράσεων που παραδίδει κάθε μεταφραστής μας

Παρακολουθούμε στενά σχόλια και παρατηρήσεις των πελατών μας

Επιμέλεια σε τυχαία έργα από «ντόπιους» αναγνώστες για να πιστοποιείται η υψηλή απόδοση των μεταφράσεων.

Αξιολόγηση Επιμέλειας

Όλο το προσωπικό που εμπλέκεται στις μεταφράσεις μας (μεταφραστές, επιμελητές, διορθωτές) περνά από ένα τριπλό στάδιο διαδικασίας ελέγχου απόδοσης των υπηρεσιών τους. Αρχικά, κάθε μεταφραστής αξιολογείται με βάση την βαθμολογία που λαμβάνει κατά την διαδικασία επιμέλειας της μετάφρασης του. Ο έλεγχος διεξάγεται για γλώσσα που ο μεταφραστής έχει ολοκληρώσει. Το Review Based Rating σύστημα επιτρέπει για κάθε μεταφραστή να αξιολογείτε και να βαθμολογείται συνεχώς με βάση προκαθορισμένα κριτήρια απόδοσης, στα τελευταία έργα που ολοκλήρωσε. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια από τα κριτήρια που αξιολογούνται: στίξη, ορθογραφία, γραμματική, στυλ, μορφοποίηση, χειρισμό ορολογίας κλπ. Έτσι, κάθε μεταφραστής αξιολογείται συνεχώς και η συμμετοχή του σε μελλοντικά έργα βασίζεται εξολοκλήρου στην απόδοση του.

Το πρώτο βήμα εξασφαλίζει ότι οι μεταφραστές μας είναι πάντα ενημερωμένοι για τελευταίες γλωσσικές εξελίξεις, ανανέωση ορολογίας κλάδου, καινοτομίες λογισμικού και εργαλείων, προκειμένου να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε απαιτητικά έργα μετάφρασης.

 

Αξιολόγη Σχόλια Πελατών

Το δεύτερο βήμα είναι αξιολόγηση από Σχόλια Πελατών. Κάθε ένας από τους μεταφραστές μας αξιολογείται καθημερινά και βαθμολογείται σε μηνιαία βάση με βάση τα σχόλια που λαμβάνουμε από τους πελάτες μας αναφορικά με τα έργα που έχουν παραδοθεί. Παρακολουθούμε στενά τις γνώμες και τα σχόλια των πελατών μας, τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε άμεσα τυχών θέματα για κάθε μεταφραστή μας.

Αξιολόγηση Τυχαίας Επιλογής

Το τρίτο και τελευταίο βήμα για τον έλεγχο των μεταφραστών μας σε σχέση με τις επιδόσεις τους είναι οι Δειγματοληπτικοί Έλεγχοι. Οι Υπεύθυνοι Ποιότητας μας εκτελούν Δειγματοληπτικούς ελέγχους τυχαία. Έχουν δημιουργήσει και προγραμματίσει μια ρουτίνα όπου ελέγχουν έργα μετάφρασης με το να εμπλέκουν εξωτερικούς "ντόπιους" επιφανείς αναγνώστες και να αξιολογούν την ποιότητα τους.

Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω σταδίων παράγουν ένα Σύστημα Βαθμολογίας το οποίο δείχνει ακριβώς τα επίπεδα απόδοσης του κάθε μεταφραστή μας. Με τη διαίρεση των αποτελεσμάτων μας ανά κλάδο που εξυπηρετούμε μπορούμε να ορίσουμε το επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών που επιτυγχάνεται από κάθε ένα μέλος της ομάδας μας για κάθε κλάδο. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την απόδοση των μεταφραστών μας, με βάση τις ημερήσιες αξιολογήσεις τους, οι οποίες έχουν πραγματοποιεί σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια, καθώς και τα διεθνή πρότυπα του κλάδου μετάφρασης - LISA:

Industry Score Score Current Month
Life Sciences Translation 97%
Software Localization 94%
Games Localization 93%
Electronics Translation 98%

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ