Προϊόντα Λογισμικού

Η τοπική προσαρμογή προϊόντων λογισμικού για πολλαπλές αγορές απαιτεί ειδική τεχνογνωσία που υπερβαίνει τις κλασσικές μεταφραστικές υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό, οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού συνεργάζονται στενά με την Paspartu για όλες τις μεταφράσεις των προϊόντων λογισμικού τους.

Η εταιρεία μας γνωρίζει τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη και διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την τροποποίηση ενός προγράμματος ή εργαλείου ώστε να χρησιμοποιηθεί σε πολύγλωσσο περιβάλλον. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την προσεκτική μετάφραση και το σχεδιασμό της τοπικής προσαρμογής των εξής στοιχείων:

 • Κώδικας λογισμικού/ διεπαφής χρήστη
 • Οθόνες βοήθειας με υλικό ηλ. μάθησης, οδηγίες, μενού, συντομεύσεις
 • Εγχειρίδια χρήσης λογισμικού και άδειες χρήσης
 • Απαλλακτικές ρήτρες νομικών ευθυνών και ασφάλειας των πληροφοριών
 • Εκπαιδευτικό υλικό, online βοήθεια, εγγυήσεις.
 • Υλικό εμπορικής προώθησης και περιεχόμενο συσκευασίας
 • Περιεχόμενο πολιτισμικού χαρακτήρα και συνήθειες των τελικών χρηστών

Για την επιτυχή τοπική προσαρμογή κάθε λογισμικού χρειάζεστε μια εταιρεία παροχής γλωσσικών υπηρεσιών που θα θέσει στη διάθεσή σας τα εξής:

Εξειδικευμένους μεταφραστές: Η μεταφραστική δουλειά της τοπικής προσαρμογής πραγματοποιείται αυστηρά από τις ομάδες μεταφραστών που διαθέτουμε σε κάθε χώρα και ειδικούς στο εκάστοτε αντικείμενο οι οποίοι διαχειρίζονται συγκεκριμένες γλωσσικές και ορολογικές ιδιαιτερότητες σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, τις γλώσσες αμφίδρομης γραφής (π.χ. αραβικά και εβραϊκά) και τις γλώσσες με χαρακτήρες πλήρους έκτασης (π.χ. κινέζικα, ιαπωνικά και κορεάτικα).

Εργαλεία τοπικής προσαρμογής λογισμικού: Χρησιμοποιούμε μεγάλη γκάμα βασικών εργαλείων τοπικής προσαρμογής και αξιοποιούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες αυτοματοποίησης και τις ροές εργασιών διαχείρισης έργου για να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα των εργασιών μας σε αυτόν τον τομέα. Η Paspartu μπορεί να αναλάβει την τοπική προσαρμογή του λογισμικού σας στις περισσότερες πλατφόρμες, όπως οι εξής:Microsoft Windows, Mac, Solaris/Linux, UNIX, OSDOS, OS/2. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των εργαλείων τοπικής προσαρμογής που χρησιμοποιούμε:

 • Microsoft Office suite
 • FrameMaker
 • Illustrator
 • InDesign
 • Photoshop
 • Macromedia Fireworks
 • Quark Xpress
 • Dreamweaver
 • SDLX
 • Deja Vu
 • Passolo
 • Alchemy CATALYST
 • Macromedia Flash

Διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής: Η διαδικασία διαχείρισης της τοπικής προσαρμογής βασίζεται στο PathPartu.NET, μια εφαρμογή που ανέπτυξε η εταιρεία μας, η οποία περιλαμβάνει διεξοδικές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Κάθε έργο τοπικής προσαρμογής λογισμικού διεκπεραιώνεται μέσα σε αυτό το αξιόπιστο και επικεντρωμένο στην ποιότητα πλαίσιο. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και ροής εργασιών μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στο περιβάλλον των πελατών. Καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας τοπικής προσαρμογής οι ομάδες μας συνεργάζονται με τον υπεύθυνο τοπικής προσαρμογής/έργου του πελάτη και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια της διαδικασίας μέσω των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ