Ηλεκτρονική σελιδοποίηση σε πολλές γλώσσες (DTP)

Η Paspartu διαθέτει εσωτερικό τμήμα ηλεκτρονικής σελιδοποίησης (DTP) με μόνιμο προσωπικό, το οποίο εργάζεται τόσο σε περιβάλλον Windows όσο και σε περιβάλλον Macintosh και υποστηρίζει τα πιο δημοφιλή σελιδοποιητικά και μεταφραστικά προγράμματα:

Εργαλεία και DTP σε Macintosh και PC Λογισμικό μετάφρασης & τοπικής προσαρμογής
 • InDesign
 • Illustrator
 • Photoshop
 • Acrobat
 • FrameMaker
 • PageMaker
 • Adobe Dreamweaver
 • Corel Draw
 • QuarkXpress
 • Freehand
 • Microsoft Office Suite
 • Idiom
 • Deja vu
 • TRADOS
 • Transit
 • Passolo
 • Multilizer
 • Catalyst
 • Euterpe, Eurodic
 • Autom, TIS
 • SDLX
 • SDL Insight

Αποστολή του τμήματος DTP είναι η αναπαραγωγή της διάταξης του πρωτοτύπου διατηρώντας την αρχική μορφοποίησή του (εικόνες, υποσημειώσεις, γραμματοσειρές, διαστήματα, κ.λπ.) και η εποπτεία της εκτύπωσης και της βιβλιοδεσίας. Συνήθεις εφαρμογές αποτελούν η δημιουργία πολύγλωσσων εντύπων, διαφημιστικών φυλλαδίων, καταλόγων και εγχειριδίων.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ