Μεταφράσεις

Στην Paspartu, με εμπειρία πάνω από 14 χρόνια στον χώρο της μετάφρασης, μεταφράζουμε σε περισσότερες από 40 γλώσσες με επαγγελματίες μεταφραστές που μεταφράζουν προς την μητρική τους γλώσσα.  

Για άλλες της μεταφράσεις σας μπορούμε να σας εγγυηθούμε τη βέλτιστη καλή σχέση τιμής και ποιότητας στον χρόνο που εσείς επιθυμείτε.Η μεταφραστική εταιρεία Paspartu προσφέρει μεταφραστικές υπηρεσίες για ιατρικά και φαρμακευτικά έγγραφα, τεχνικά έγγραφα, νομικά κείμενα, για οικονομικά και τραπεζικά έγγραφα, για δημόσιους οργανισμούς, για ιστοσελίδες, κτλ.
   
Το κλειδί στην τεχνική μετάφραση είναι η ακρίβεια της τεχνικής ορολογίας , η συνέπεια και η σαφήνεια, τα όποια μόνο εξειδικευμένους μεταφραστές με τεχνικές γνώσεις και πτώχεια μπορούν να προσφέρουν.

Τεχνικοί κλάδοι - Εξειδίκευση

 • Προϊόντα Λογισμικού
 • Βιντεοπαιχνίδια
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός
 • Ενέργεια
 • Αγροτική τεχνολογία
 • Βιομηχανικός εξοπλισμός
 

Τεχνικές Μεταφράσεις

 • Μετάφραση καταλόγων
 • Μετάφραση εγχειριδίων χρήσης
 • Μετάφραση εγχειριδίων λειτουργίας οικιακών συσκευών
 • Μετάφραση εγχειριδίων λειτουργίας αυτοκινήτων και μηχανών
 • Μετάφραση εγχειριδίων λειτουργίας βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Μετάφραση εγχειριδίων λειτουργίας αγροτικής τεχνολογίας
 • Κατάλογοι Προϊόντων
 • Πιστοποιητικά προϊόντων
 • Πρότυπα και φυλλάδια
 • Προδιαγραφών
 • Εγχειρίδια λειτουργίας και διαδικασιών
 

Νομικές Μεταφράσεις

 • Μετάφραση καταστατικών
 • Μετάφραση συμβολαίων
 • Μετάφραση ευρεσιτεχνιών
 • Μετάφραση ΦΕΚ
 • Μετάφραση αγωγών.
 
 

Οικονομικές Μεταφράσεις

 • Μετάφραση ισολογισμών
 • Μετάφραση ετήσιων εκθέσεων
 • Μετάφραση διεθνών λογιστικών προτύπων
 • Μετάφραση λογιστικών φύλλων

 

 

Ιατρικές και Φαρμακευτικές Μεταφράσεις

 • Μετάφραση οδηγιών χρήσεως φαρμάκων
 • Μετάφραση εγχειριδίων ιατρικών μηχανημάτων
 • Μετάφραση ιατρικών πρωτοκόλλων
 • Μετάφραση ιατρικών εκθέσεων

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ