Μεταφρασεις

Στην Paspartu, με εμπειρία πάνω από 15 χρόνια στον χώρο της μετάφρασης, μεταφράζουμε σε περισσότερες από 40 γλώσσες και μπορούμε να σας εγγυηθούμε τη βέλτιστη καλή σχέση τιμής και ποιότητας στον χρόνο που εσείς επιθυμείτε. 

Η μεταφραστική εταιρεία Paspartu προσφέρει μεταφραστικές υπηρεσίες για τεχνικά έγγραφα, νομικά κείμενα, για τον τραπεζικό κλάδο, για οικονομικά έγγραφα, για ιατρικά και φαρμακευτικά έγγραφα, για οικιακό και βιομηχανικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, για ιστοσελίδες, για προϊόντα λογισμικού, βιντεοπαιχνίδια,  κτλ.

Οι τιμές μας είναι οι πιο ανταγωνιστικές της αγοράς κρατώντας πάντα την ποιότητα σε υψηλό επίπεδο.
 

Τεχνικές Μεταφράσεις

 • Μετάφραση καταλόγων
 • Μετάφραση εγχειριδίων χρήσης
 • Μετάφραση εγχειριδίων λειτουργίας ιατρικών μηχανημάτων
 • Μετάφραση εγχειριδίων λειτουργίας οικιακών συσκευών
 • Μετάφραση εγχειριδίων λειτουργίας αυτοκινήτων και μηχανών
 

Νομικές Μεταφράσεις

 • Μετάφραση καταστατικών
 • Μετάφραση συμβολαίων
 • Μετάφραση ευρεσιτεχνιών
 • Μετάφραση ΦΕΚ
 • Μετάφραση αγωγών.
 
 

Οικονομικές Μεταφράσεις

 • Μετάφραση ισολογισμών
 • Μετάφραση ετήσιων εκθέσεων
 • Μετάφραση διεθνών λογιστικών προτύπων
 • Μετάφραση λογιστικών φύλλων

 

 

Ιατρικές και Φαρμακευτικές Μεταφράσεις

 • Μετάφραση οδηγιών χρήσεως φαρμάκων
 • Μετάφραση εγχειριδίων ιατρικών μηχανημάτων
 • Μετάφραση ιατρικών πρωτοκόλλων
 • Μετάφραση ιατρικών εκθέσεων

SHARE
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ