Οικιακός & βιομηχανικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Η Paspartu απασχολεί εξειδικευμένους μεταφραστές στον τομέα του οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και εξειδικευμένους επιμελητές και υπεύθυνους διαχείρισης έργου θέτοντας στη διάθεσή τους τον σωστό συνδυασμό μεταφραστικών εργαλείων προκειμένου να επιτύχουν το απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας. Η ειδική μας μεταφραστική ομάδα θα ενσωματώσει το εταιρικό σας γλωσσάριο στην ειδική βάση δεδομένων ορολογίας της εταιρείας μας με στόχο την εκπόνηση μεταφράσεων άριστης ακρίβειας και ποιότητας.

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή υποστήριξης σε εταιρείες για το λανσάρισμα των ηλεκτρονικών προϊόντων τους στο εξωτερικό. Με την πάροδο των ετών έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη διεκπεραίωση μεταφράσεων για προϊόντα στους ακόλουθους τομείς:

 • Οικιακές συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες)
 • Εργαλεία κοπής χειρός και ηλεκτρικά εργαλεία
 • Εργαλεία οικιακής ανακαίνισης
 • Εργαλεία διακίνησης υλικών
 • Υδραυλικά, ελαστικά υλικά & σωληνώσεις
 • Εξοπλισμός για χλοοτάπητες
 • Γεωργικά μηχανήματα
 • Οικιακές μικροσυσκευές
 • Εξοπλισμός κηπουρικής
 • Οικιακά συστήματα ασφαλείας
 • Ηλεκτρονικά εξαρτήματα
 • προϊόντα ασφαλείας & παρακολούθησης

Υποστηρίζουμε όλους τους μορφότυπους αρχείων που χρησιμοποιούνται στον κλάδου του οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού και διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία για την επεξεργασία τους. Στόχος μας είναι η κάλυψη των μεταφραστικών αναγκών του τομέα αυτού με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και για την ταχύτερη δυνατή διάθεση των προϊόντων στην αγορά, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να εστιάσουν στις βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και αρμοδιότητές τους.

Η διαχείριση όλων των υπηρεσιών που παρέχουμε για τον κλάδο αυτό γίνεται μέσω του συστήματος διαχείρισης μεταφραστικών εργασιών της εταιρείας μας PathParty.Net. Έχει αποδεχθεί ότι το σύστημα αυτό υποστηρίζει τη διαδικασία συντονισμού και βελτιστοποιεί τη συνεργασία. Επίσης, περιλαμβάνει συγκεκριμένες διεργασίες που προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του κλάδου και εκάστοτε της αναθέτουσας αρχής ενσωματώνοντας όλους τους συμβατικούς όρους που επιβάλει ο πελάτης στην αρχική φάση κάθε έργου.

Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οικιακών συσκευών αναθέτουν στην Paspartu μεταφράσεις που αφορούν τους εξής τομείς:

 • κατάλογοι
 • ενημερωτικά φυλλάδια
 • δελτία προδιαγραφών προϊόντος
 • εγχειρίδια εγκατάστασης
 • επισήμανση
 • υλικό εμπορικής προώθησης
 • καταχωρήσεις προϊόντων
 • τεκμηρίωση περιβαλλοντικής συμμόρφωσης
 • νομικά έντυπα
 • εκπαιδευτικό υλικό
 • έγγραφα εγγυήσεων
 • μελέτες
 • οδηγίες ασφαλείας
 • δελτία ποιοτικού ελέγχου και
 • σύντομοι οδηγοί αναφοράς
 • εκστρατείες διαφήμισης και προώθησης
 • παροχή βοήθειας στο διαδίκτυο

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ