Τα οφέλη της πλατφόρμας Pathpartu.NET


Τα οφέλη της πλατφόρμας Pathpartu.NET

Ταχύτητα

Άμεση υποβολή προσφορών, κατανομή αρμοδιοτήτων και πλήρης ενσωμάτωση της μεταφραστικής μνήμης (ΤΜ) του πελάτη.

Εξυπηρέτηση

Εκτεταμένο δίκτυο μεταφραστών το οποίο διαχειρίζονται οι εξειδικευμένοι ανά τομέα και άρτια καταρτισμένοι υπεύθυνοι διαχείρισης έργου μας.

Ποιότητα

Βασικά σημεία ελέγχου στις αρμοδιότητες και τη ροή εργασιών των έργων, αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου τεκμηρίωσης και σημάνσεις διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα EN15038, ISO9001 και ISO27000.

Επικοινωνία

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο με παγκόσμια και απρόσκοπτη (24/7/365) πρόσβαση στο χρονοδιάγραμμα, την κατάσταση προόδου και γλωσσικές πληροφορίες. Επιπλέον, η πλατφόρμα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας, την αποστολή αρχείων, τον εντοπισμό και την αναφορά σφαλμάτων.

Ασφάλεια

Το μεταφραστικό πακέτο δημιουργείται στο πλαίσιο της πλατφόρμας με βάση τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου/πελάτη.Στο επόμενο στάδιο, οι μεταφραστές συνδέονται με την πλατφόρμα και παρέχουν τις υπηρεσίες τους.Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν υπογράψει συμφωνία τήρησης απορρήτου, τηρούν συμβάσεις διασφάλισης επιπέδου ποιότητας και εφαρμόζουν πολιτικές σχετικά με τα έκτακτα περιστατικά, την ανάκτηση και την ασφάλεια των δεδομένων.

Αποδοτική σχέση κόστους-οφέλους

Δεν υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις, καθώς τα έργα τιμολογούνται ανάλογα με τον αριθμό των λέξεων. Επίσης, δεν υπάρχουν επιβαρύνσεις για τη διαχείριση έργου ή τη διοικητική υποστήριξη, καθώς η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται πάντα προς όφελος του πελάτη.

Οι πελάτες μας επωφελούνται από την πλατφόρμα Pathpartu.NET χάρη στην απρόσκοπτη ενσωμάτωση της προηγμένης γλωσσικής τεχνολογίας.

Στα οφέλη της πλατφόρμας μας συγκαταλέγονται τα εξής:

1.Ραγδαία μείωση του χρόνου που απαιτείται για την αναθεώρηση της μετάφρασης από το προσωπικό του πελάτη

2.Συνέπεια μεταξύ των εταιρικών ανακοινώσεων

3.Άμεση εξοικονόμηση μεταφραστικού κόστους

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ