Νομικές μεταφράσεις

Πιστοποιημένες νομικές μεταφράσεις άριστης ποιότητας

Νομικά και δικαστικά έγγραφα - Η εταιρεία μας ειδικεύεται στις πιστές μεταφράσεις νομικών εγγράφων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Η μεταφραστική εταιρία Paspartu προσφέρει πιστοποιημένες και επίσημες νομικές μεταφράσεις από επαγγελματίες νομικούς για δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογράφους και ιδιώτες.

Έχουμε αποκτήσει μεγάλη πείρα στην μετάφραση πτυχίων, μετάφραση πιστοποιητικών, μετάφραση βεβαιώσεων για ιδιώτες.

Η μετάφραση νομικών κείμενων απαιτεί αρίστη γνώση της νομικής ορολογίας, ανάλογα με το νομικό κλάδο και είδος δικαίου.  
Η εταιρεία μας ειδικεύεται στις πιστές μεταφράσεις νομικών εγγράφων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι οποίες ανατίθενται μόνο σε επαγγελματίες νομικούς, καθώς και σε επαγγελματίες νομικούς μεταφραστές και επιμελητές εξειδικευμένους στο νομικό τομέα. Η πολυετής πείρα μας στον νομικό τομέα μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε νομικές μεταφράσεις άριστης ποιότητας και ακρίβειας σε κάθε περίπτωση. Η τεχνογνωσία μας προέρχεται από την εκτενή εργασία μας επαγγελματίες του κλάδου.

Εκπονούμε νομικές μεταφράσεις για: 

 • νομικές εταιρείες
 • νομικά τμήματα εταιρικών ομίλων
 • δικηγορικά γραφεία 
 • δικηγόρους και επαγγελματίες νομικούς
 • ιδιώτες 

Εξασφαλίζουμε ότι τα νομικά σας έγγραφα θα ανατεθούν σε εξειδικευμένους και πεπειραμένους μεταφραστές.

Στις νομικές μεταφραστικές υπηρεσίες που παρέχουμε συγκαταλέγονται και οι πιστοποιημένες και επίσημες μεταφράσεις.

Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία σε μεταφράσεις νομικών εγγράφων κάθε είδους.

Η Paspartu εκπονεί μεταφράσεις που αφορούν (ενδεικτικά) τα εξής θέματα:

 • Αγωγές σχετικά με παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας
 • Αγωγές που αφορούν τραπεζικά ιδρύματα
 • Εμπορικές διαφορές
 • Περίπλοκες διαφορές
 • Οικοδομικοί κανονισμοί
 • Συλλογικές αγωγές καταναλωτών
 • Αγωγές μεταξύ εταιρειών
 • Περιβαλλοντικό δίκαιο
 • Έλεγχοι των εξαγωγών
 • Διαφορές στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Διεθνής διαιτησία
 • Αγωγές στον τομέα του διεθνούς εμπορίου
 • Εργατική νομοθεσία
 • Βιολογικές επιστήμες
 • Ναυτικό δίκαιο
 • Ιατρική αμέλεια
 • Σωματική βλάβη
 • Κρατικές συμβάσεις

Συνολική ποιότητα των παραδοθέντων νομικών εγγράφων

Ελέγχουμε σχολαστικά τη συνολική ποιότητα των μεταφρασμένων εγγράφων που παραδίδουμε, καθώς η υποστήριξη των πελατών μας συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασης. Εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να επιφέρετε μικρής έκτασης αλλαγές στα έγγραφά σας, τις αναλαμβάνουμε δωρεάν.

Διαπιστευμένοι νομικοί μεταφραστές

Η Paspartu είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το αναγνωρισμένου κύρους πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς επίσης και το DIN EN 15038. Συνεπώς, οι πελάτες μας μπορούν να αισθάνονται σίγουροι για την άριστη ποιότητα και τη συνέπεια των νομικών μεταφράσεών μας.

Ζητήματα σχετικά με τις νομικές μεταφράσεις

Κατά τη μετάφραση νομικών εγγράφων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής ζητήματα:

 • Τομέας δικαίου: Ο καλός νομικός μεταφραστής γνωρίζει ότι ακόμα και εντός του νομικού τομέα υπάρχουν απόλυτα διακριτοί τομείς δικαίου που απαιτούν συγκεκριμένες μεταφραστικές τεχνικές. Για παράδειγμα, μια σύμβαση δεν μοιάζει καθόλου με μια διαθήκη.
 • Νομικές έννοιες: Ο καλός νομικός μεταφραστής θα πρέπει να διερευνά και να εξακριβώνει το περιεχόμενο των νομικών εννοιών που περιέχονται στο πρωτότυπο πριν από τη μετάφραση, διότι ενδέχεται να μην υπάρχει καν αντίστοιχη έννοια στη γλώσσα-στόχο ή το νομικό σύστημα στο οποίο απευθύνεται το προϊόν της μετάφρασης.
 • Νομικό σύστημα της εκάστοτε χώρας: Ο καλός νομικός μεταφραστής γνωρίζει ότι οι νομικές μεταφράσεις απαιτούν συχνά τη χρήση ορολογίας που αφορά διαφορετικά νομικά συστήματα. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι σε κάθε χώρα χρησιμοποιείται διαφορετική νομική ορολογία (ανάλογα με το ισχύον σύστημα κανόνων δικαίου), η οποία συχνά διαφέρει κατά πολύ από την αντίστοιχη ορολογία μιας άλλης χώρας όπου ομιλείται η ίδια γλώσσα.
 • Νόμιμη χρήση: Ο καλός νομικός μεταφραστής κατανοεί τη σκοπούμενη χρήση της μετάφρασης, η οποία επηρεάζει την προσέγγισή του όσο και το ίδιο το κείμενο. Η ορολογία, η φρασεολογία, η σύνταξη, το επίπεδο ύφους και πολλές άλλες παράμετροι εξαρτώνται από τη σκοπούμενη χρήση της μετάφρασης (π.χ. προορίζεται μόνο για ενημέρωση, δεσμευτικές διατάξεις συμβάσεων ή πρόκειται να υποβληθεί στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο;).

Υπηρεσίες πιστοποιημένων νομικών μεταφράσεων

Η πιστοποίηση των μεταφράσεων λαμβάνει όλη της τη σημασία στον νομικό τομέα. Κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό σύστημα και συνήθως ένα έγγραφο θεωρείται αποδεκτό μόνο εφόσον διαθέτει την κατάλληλη πιστοποίηση.Πέρα από τη διεκπεραίωση πιστοποιημένων μεταφράσεων των νομικών εγγράφων σας, εξασφαλίζουμε, εφόσον χρειάζεται, και ένορκη βεβαίωση του μεταφραστή, ο οποίος πιστοποιεί ότι παρέχει το νόμιμο ισοδύναμο του πρωτοτύπου στη γλώσσα-στόχο.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας - Πνευματική ιδιοκτησία

Στις μεταφράσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αι πνευματικής ιδιοκτησίας δίνουμε μεγάλο βάρος στην ακρίβεια, καθώς επίσης και την απαιτούμενη γνώση του αντικειμένου. Τα τελευταία 8 χρόνια αποκτήσαμε εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Στους πελάτες μας περιλαμβάνονται:

 • νομικά γραφεία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • τμήματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μεγάλων εταιρειών
 • Φορείς έρευνας και ανάπτυξης και πανεπιστήμια
 • ιδιώτες επενδυτές   

Επικύρωση μεταφράσεων από συμβολαιογράφο

Η εταιρεία μας απασχολεί εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό που έχει και την ιδιότητα του συμβολαιογράφου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να σας παρέχουμε επικυρωμένες μεταφράσεις.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ