Αξιολόγηση Ικανοποίησης Πελατών

Αξιολόγηση Ικανοποίησης Πελάτών

Οι πελάτες μας συχνά ζητούν στοιχεία που να υποστηρίζουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια ώστε να προσθέσουν περισσότερες γλώσσες ή να διευκολύνουν την διαχείριση τους. Η Paspartu προσπαθεί πάντα να βρίσκεται δίπλα στον πελάτη και να αντιλαμβάνεται τι ακριβώς ζητά από την σχέση του μαζί μας – δηλαδή απο την σχέση του με έναν Πάροχο Πολυγνωσσικών Μεταφράσεων (MLV).

Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναπτύξει το δικό μας εσωτερικό σύστημα αξιολόγησης πελατών, με στόχο να βελτιώνουμε συνεχώς τις επιδόσεις μας. Ως εκ τούτου, μετά από την ολοκλήρωση ενός μεταφραστικού έργου τα στελέχη μας επικοινωνούν με τον πελάτη ακολουθώντας πιστά τις εσωτερικές διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών και συζητούν και καταγράφουν τα σχόλια τους σχετικά με την ικανοποίησή τους αναφορικά με τα έργο που έχουν λάβει. Τα κριτήρια που αναλύονται και βαθμολογούνται παρουσιάζονται παρακάτω. Η βαθμολογία υπολογίζεται σε μηνιαία βάση.

Clients Evaluation Grid - Factors Monthly Calculated Score (Current)
Turnaround Time 96%
Cost of Project/Service 96%
Quality of Project/Service Delivered 98%
Service Level – Performance 99%
Use of Translation Management Systems 93%
Scalability to Handle Increased demand 94%
Industry Specialization 96%
Job Tracking and Reporting 98%

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ