Οικονομικά και τραπεζικά έγγραφα

Η Paspartu διαθέτει μακρά εμπειρία στον οικονομικό και τραπεζικό τομέα.

Καθώς η παγκοσμιοποίηση εντείνεται με ταχείς ρυθμούς, αυξάνεται συνεχώς και η πίεση που υφίστανται οι εταιρείες σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση οικονομικών στοιχείων σε πολλές γλώσσες. Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση όταν επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ξένες αγορές, καθώς πρέπει να προσαρμόσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο επιδιωκόμενο τοπικό πλαίσιο, αλλά και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων τους με τους εκάστοτε δημοσιονομικούς κανονισμούς. 

Επιπλέον, η οικονομική ορολογία είναι περίπλοκη και απαιτεί άριστη κατανόηση του συγκεκριμένου κλάδου. Μια ανακριβής οικονομική μετάφραση θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την επιχείρησή σας. Συνεπώς, η ανάθεση της επιλογής της σωστής ορολογίας για την οικονομική μετάφρασή σας στην Paspartu αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της υπογραφής της επικερδούς σύμβασης που επιδιώκετε και της αποτυχίας αξιοποίησης μιας καλής επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Η Paspartu διαθέτει μακρά εμπειρία στον οικονομικό και τραπεζικό τομέα. Οι ακόλουθοι φορείς μας εμπιστεύονται για τη μετάφραση των οικονομικών και τραπεζικών εγγράφων τους. Αυτές οι αξίες

 • τραπεζικά ιδρύματα
 • λογιστικά γραφεία
 • ασφαλιστικές εταιρείες
 • κρατικούς φορείς
 • πολυεθνικές εταιρείες

Η Paspartu έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία μεταφράσεις οικονομικών και τραπεζικών εγγράφων, όπως:

 • επενδυτικά έγγραφα, 
 • κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, 
 • εκθέσεις πιστώσεων, 
 • ανάλυση μετοχών, 
 • εκθέσεις νομισματικής πολιτικής, 
 • μεταβιβάσεις
 • αποτελέσματα χρήσεως
 • ισολογισμούς
 • καταστάσεις ταμιακών ροών
 • λογιστικές εκθέσεις 
 • εκθέσεις ελεγκτών
 • δημοσιονομικές καταστάσεις
 • ετήσιοι λογαριασμοί
 • προβλέψεις κλάδων
 • έγγραφα ομοσπονδιακών ρυθμιστικών φορέων
 • ενημέρωση μετόχων
 • ενημερωτικά φυλλάδια αμοιβαίων κεφαλαίων
 • παρουσιάσεις εταιρειών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τραπεζικών επενδύσεων
 • χρηματοοικονομικά μοντέλα (αποτιμήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων (Μ&Α))
 • εξαγορών επιχειρήσεων με δανειακά κεφάλαια και τρέχουσας αξίας χρηματορροών (DCF)) 
 • εκκαθαρίσεις
 • μακροοικονομικές μελέτες
 • πιστοποιητικά μετοχών
 • παράγωγα

Όποιες κι αν είναι οι μεταφραστικές απαιτήσεις σας, είτε επιθυμείτε την σαφή, σύντομη και ουσιαστική πληροφόρηση του κοινού σας, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχέσεων είτε την επικοινωνία με τους υπαλλήλους σας στο εξωτερικό, μπορείτε να βασιστείτε στην Paspartu για την απρόσκοπτη παροχή εξατομικευμένων, εμπιστευτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να επωφεληθείτε από τις μεταφραστικές υπηρεσίες μας και από την ασυναγώνιστη εμπειρία μας στον τομέα των οικονομικών και τραπεζικών μεταφράσεων.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ