Ποιοι ειμαστε

Από το 2006, η Paspartuπαρέχει στους πελάτες της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό υψηλής ποιότητας μεταφράσεις και υπηρεσίες τοπικής προσαρμογής. Τα γραφεία της στεγάζονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας στην Αθήνα, Ελλάδα.

Η εταιρεία απασχολεί 25 επαγγελματίες εσωτερικά και περισσότερους από 550 εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ διαθέτει υποδομές προηγμένης τεχνολογίας, με δυνατότητα προσαρμογής ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις σας σχετικά με τον όγκο των μεταφραστικών εργασιών.

Τα στελέχη της Paspartu κατέχουν πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ελληνικών, ευρωπαϊκών και κινεζικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η τεχνογνωσία του προσωπικού της Paspartu εξασφαλίζει άμεση, υπεύθυνη και ποιοτική διαχείριση έως την ολοκλήρωση κάθε μεταφραστικού έργου. Όλες οι διαδικασίες, από την αρχική προσφορά μέχρι και την τελική παράδοση, χαρακτηρίζονται από επαγγελματική συνέπεια και αυστηρή εχεμύθεια.

Οι μεταφράσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες μεταφραστές. Το δίκτυο το οποίο έχει δημιουργήσει και αναπτύξει η Paspartu βρίσκεται συνεχώς υπό την επίβλεψη και αξιολόγηση του εσωτερικού Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου μεταφράσεων.

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ