Τοπική προσαρμογή ιστοσελίδας

Τοπική προσαρμογής ιστοσελίδας- μετάφραση ιστοσελίδας

Ανεξάρτητα από το αν η πληροφόρηση απευθύνεται σε διανομείς, πωλητές ή πελάτες, η τοπική προσαρμογή της ιστοσελίδας σας είναι πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη της προβολής στην παγκόσμια αγορά. Με όποια τεχνολογία και αν έχει σχεδιαστεί η ιστοσελίδα (HTML, ASP, CFM, PHP, JSP), η Paspartu μπορεί να αναλάβει την επεξεργασία και των πιο τεχνικά περίπλοκων αρχείων.

Μια από τις σημαντικότερες πτυχές στην επεξεργασία πολύγλωσσων δικτυακών τόπων είναι η σωστή προσαρμογή των γραφικών. Η σωστή εμφάνιση του δικτυακού τόπου καθώς και το ύφος του είναι πρωταρχικής σημασίας για την αναγνώριση του εμπορικού σήματος και της ονομασίας, καθώς τα δύο αυτά στοιχεία συνδέονται άρρηκτα με τις διεθνείς πρωτοβουλίες της εταιρείας. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τους καλύτερους ειδικούς στην ηλεκτρονική σελιδοποίηση και μπορεί να εργαστεί με σχεδόν όλα τα μέσα.

Διαδικασία τοπικής προσαρμογής ιστοσελίδας

Ο βαθμός πολυπλοκότητας της τοπικής προσαρμογής μιας ιστοσελίδαςτοποθετείται μεταξύ της μετάφρασης εγγράφων και της τοπικής προσαρμογής λογισμικού.Αυτό συμβαίνει γιατί χρειάζεται περισσότερη τεχνική υποστήριξη απ' ότι συνήθως στη μετάφραση εγγράφων, αλλά κάπως λιγότερη από την απαιτούμενη στην τοπική προσαρμογή λογισμικού. Πριν προχωρήσουμε στην τοπική προσαρμογή, αξιολογούμε το βαθμό πολυπλοκότητας της ιστοσελίδας. Οι ιστοσελίδες αποτελούνται από περιεχόμενο (κείμενο), γραφικά αντικείμενα, υπερσυνδέσμους και προηγμένα χαρακτηριστικά κατασκευής.Καθένα από αυτά τα στοιχεία πρέπει να εξεταστεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοπικής προσαρμογής.Το περιεχόμενο ενδέχεται να αποτελεί μέρος της κατασκευής της σελίδας ή να φορτώνεται με δυναμικό τρόπο μέσω δεσμών ενεργειών ή μιας διεπαφής βάσης δεδομένων.

  • Κείμενο και γραφικά δικτυακού τόπου: το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας αποτελείται από κείμενο και γραφικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι σελίδες HTML περιλαμβάνουν ενίοτε και μη εμφανές κείμενο, όπως:τίτλους σελίδων και γραφικών ή τίτλους υπερσυνδέσμων.
  • Υπερσύνδεσμοι: μπορούν να μεταφέρουν τους χρήστες σε τμήματα της ιστοσελίδας σας ή σε άλλους δικτυακούς τόπους που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο τοπικής προσαρμογής. Επομένως, πρέπει να τροποποιηθούν ορισμένοι σύνδεσμοι με στόχο την αποτελεσματική επιλογή εναλλακτικών ιστοτόπων ή την ένδειξη ότι η γλώσσα των δικτυακών αυτών τόπων είναι τα αγγλικά.
  • Σύνθετα χαρακτηριστικά ιστοσελίδων: Πολλές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν χαρακτηριστικά που προσδίδουν πιο δυναμική συμπεριφορά στις σελίδες τους. Στην περίπτωση αυτή αυξάνεται το ενδεχόμενο περιπλοκών στη διαδικασία τοπικής προσαρμογής (π.χ. τοπική προσαρμογή περιεχομένου XML).

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ