Ιατρικός εξοπλισμός & ιατροτεχνολογικά βοηθήματα

Μεταφράσεις για ιατρικό εξοπλισμό από εξειδικευμένους ιατρούς & ιατρικούς μεταφραστές.

Οι πελάτες μας μας εμπιστεύονται για την επαγγελματική ιατρικη μετάφραση του υλικού του ιατρικού εξοπλισμού τους με στόχο τη διάδοσή του στις αγορές στις οποίες στοχεύουν.

Οι εξειδικευμένες μεταφραστικές ομάδες της Paspartu πληρούν όλες τις ειδικές προϋποθέσεις του τομέα των ιατρικών προϊόντων και τις απαιτήσεις των πελατών μας παρέχοντας μεταφράσεις άριστης ποιότητας. Επιπλέον, οι μεταφραστικές ομάδες παρέχουν υποστήριξη στους πελάτες μας μέχρι την επιτυχή διάδοση των προϊόντων τους στις στοχευόμενες αγορές και το επιδιωκόμενο κοινό.

Η Paspartu προσφέρει υπηρεσίες μετάφρασης σχετικά με τον ιατρικό εξοπλισμό και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα:

 • Λογισμικό & υλισμικό ιατροτεχνολογικών προϊόντων & σχετικός εξοπλισμός
 • Ακτινολογία/ υπερηχογραφήματα
 • Διαγνωστική
 • καρδιολογία
 • ορθοπεδική
 • Ακτινολογία/ υπερηχογραφήματα
 • παρακολούθηση ασθενών
 • αερισμός
 • αγγειακά προβλήματα
 • αποστείρωση/ έλεγχος λοιμώξεων
 • συσκευές ρύθμισης καρδιακού ρυθμού
 • χειρουργικά εργαλεία και
 • Μεταφράσεις σχετικά με τα εξής:Αναισθησία, καθετήρες,
 • νευρολογία, οδοντιατρική, καθετήρες, ενδοσκόπηση

Η Paspartu έχει διεκπεραιώσει με επιτυχία μεταφράσεις εξαιρετικά εξειδικευμένων εγγράφων στους προαναφερθέντες τομείς, όπως:

 • Εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και εγκατάστασης
 • Οδηγίες χρήσης
 • Έγγραφα κλινικών δοκιμών
 • Έγγραφα συμμόρφωσης ως προς τις κανονιστικές διατάξεις της ΕΕ
 • Διεπαφές εφαρμογών λογισμικού και σχετικά έγγραφα
 • Φύλλα οδηγιών και ετικέτες
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας ιατροτεχνολογικών και χειρουργικών βοηθημάτων
 • Περιγραφές παραγωγικής διαδικασίας
 • Ενημερωτικά έντυπα και φυλλάδια
 • Εργαλεία διασφάλισης ποιότητας (QA Distiller, ErrorSpy) για τον έλεγχο της συνεπούς χρήσης ειδικών όρων, των αριθμών/τιμών και της πληρότητας

Οι μεταφραστές μας είναι φυσικοί ομιλητές της απαιτούμενης γλώσσας και διαθέτουν άριστες θεωρητικές βάσεις και εμπειρία στον ιατρικό τομέα. Επιπλέον, με την πάροδο των ετών η Paspartu έχει δημιουργήσει την απαραίτητη υποδομή, τα αναγκαία εργαλεία και μια μεταφραστική βάση δεδομένων με στόχο να εξασφαλίσει ότι η αποκτηθείσα πείρα και τεχνογνωσία από τα προηγούμενα έργα διατηρείται και αξιοποιείται στα καινούρια.Ακολουθούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα:

 • Λεξικά, υλικό αναφοράς
 • Εργαλεία ανάλυσης κειμένου (Wordsmith, κ.λπ.)
 • Εργαλεία κατάρτισης και τήρησης γλωσσαρίων
 • Εργαλεία μεταφραστικών μνημών, όπως το Trados (αποτελεσματικό για κείμενα τμήματα των οποίων έχουν μεταφραστεί στο παρελθόν)
 • Εργαλεία διασφάλισης ποιότητας (QA Distiller, ErrorSpy) για τον έλεγχο της συνεπούς χρήσης ειδικών όρων, των αριθμών/τιμών και της πληρότητας

Κατά την επιλογή μεταφραστικής εταιρείας θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η εταιρεία είναι ενημερωμένη για ορισμένα ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διεκπεραίωση μεταφραστικών έργων σχετικά με ιατροτεχνολογικά βοηθήματα.

Μεταφραστικές δεξιότητες: Οι επιτυχημένοι μεταφραστές αυτού του τομέα πρέπει να διαθέτουν εξαιρετικές μεταφραστικές δεξιότητες, εμπειρία και πολύ καλή γνώση της ιατρικής ορολογίας.

 • Ρυθμιστικά και μεταφραστικά κριτήρια: Tο ιατροτεχνολογικά συνοδευτικό  υλικό πρέπει να πληροί αυστηρά γλωσσικά και μεταφραστικά κριτήρια που επιβάλλονται από τους διεθνείς κρατικούς φορείς.
 • Συντομογραφίες και αρκτικόλεξα: Οι διαχείριση των συντομογραφιών και των αρκτικόλεξων στις ιατρικές μεταφράσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτείται ενδελεχής έλεγχος και επιμέλεια από συνεργάτες εξειδικευμένους στην ιατρική γλώσσα. 
 • Η πολιτισμική προσαρμογή είναι καίριας σημασίας: Στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων η ακριβής τοπική προσαρμογή δεν αφορά μόνο τη μετάφραση. Για να γίνει σωστά πρέπει να περιλαμβάνει και την πολιτισμική προσαρμογή, γεγονός που απαιτεί γνώση της κουλτούρας, των συνηθειών, των νόμων και των κανονισμών της στοχευόμενης χώρας.
Ζητήστε να σας στείλουμε το White Paper που περιέχει αναλυτικους τρόπους διαχείρισης μεταφράσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων

 

SHARE
ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ