Ιατρικός και φαρμακευτικός κλάδος

  • Περιπτωσιολογική μελέτη - Medical Equipment Company.PDF - Η εν λόγω μελέτη αναλύει την επιχειρηματική προσέγγιση μιας εταιρείας ιατρικού εξοπλισμού, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από τη δρομολόγηση του έργου και τα ποσοτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με την ολοκλήρωσή του.
  • Περιπτωσιολογική μελέτη- Pharmaceutical Company.PDF - Η εν λόγω μελέτη αναλύει την επιχειρηματική προσέγγιση μιας εταιρείας φαρμακευτικών προϊόντων, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει από τη δρομολόγηση του έργου και τα ποσοτικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται με την ολοκλήρωσή του.
  • Περιπτωσιολογική μελέτη- Pharmaceutical Company.PDF - Η εν λόγω μελέτη αναλύει την επιχειρηματική προσέγγιση μιας εταιρείας φαρμακευτικών προϊόντων, η οποία επιθυμούσε να βελτιστοποιήσει τη χρήση των μεταφραστικών μνημών από όλα τα τμήματα και όλες τις ομάδες χρηστών για λόγους διασφάλισης ποιότητας και στην ιδανική περίπτωση να μειώσει το μεγάλο διοικητικό φόρτο και να αποδεσμεύσει χρόνο για την ενασχόληση με τις βασικές αρμοδιότητες.

SHARE

250.000 words, 9 languages : specialized medical device documents

We handled: Translation of medical and technical documents (i.e operating, maintenance, and installation manuals, user guides, regulatory compliance documents, package inserts and ...

They said: Rosanna P., “To date Paspartu has translated over 250.000 words of documents in the field of Medical infusion devices. They have produced excellent quality translations and very cost efficient. We thank them for their excellent customer service”.

περισσότερα

ΖΗΤΗΣΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ