Μεταφράσεις

Οι ιατρικές μεταφράσεις απαιτούν ακρίβεια και ενημερωμένες τεχνικές γνώσεις. Η διαδικασίες και τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας της Paspartu είναι πιστοποιημένα με ISO 9001:2008 και EN 15038:2006.

Μεταφράζουμε για:

 • Εταιρείες βιοτεχνολογίας
 • Φαρμακευτικές εταιρείες
 • Εταιρείες παραγωγής φαρμάκων
 • Εταιρείες παραγωγής ιατρικού εξοπλισμού
 • Οργανισμούς Κλινικών Ερευνών

 

 

 

 

Προσφέρουμε ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις για:

 • Βιοτεχνολογία
 • Κλινική Έρευνα
 • Υγεία & Περίθαλψη
 • Νοσοκομεία
 • Φαρμακευτικά
 • Ιατρικό Εξοπλισμό και Συσκευές

Η Paspartu παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες για όλα τα προϊόντα του τομέα των ιατροφαρμακευτικών επιστημών που αφορούν:

 • Έρευνα/ Προκλινικό στάδιο
 • Κλινικό στάδιο
 • Κατασκευή/παρασκευή
 • Πωλήσεις και εμπορική προώθηση
Ζητήστε να σας στείλουμε έργα που έχουμε ολοκληρώσει και συστατικές επιστολές πελατών

SHARE
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ