Ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου - e-shop

Μετάφραση ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) / ηλεκτρονικού καταστήματος

Η δημιουργία μιας πολύγλωσσης ιστοσελίδας ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να σας βοηθήσει να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό γρήγορα και με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη.

Η ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί την επαγγελματική σας κάρτα και την πρώτη πλατφόρμα επικοινωνίας με τους πελάτες σας. Θα πρέπει να τους ενημερώνει με σαφήνεια σχετικά με την προσφορά σας, τις αρχές συνεργασίας και τον τρόπο επικοινωνίας.

Η ιστοσελίδα σας έχει στατικά στοιχεία και δυναμικά στοιχεία.

Δεν είναι απαραίτητη η τοπική προσαρμογή του συνόλου της ιστοσελίδας, αλλά μπορείτε για αρχή να επικεντρωθείτε στο πιο σημαντικό περιεχόμενο.

Στατικά στοιχεία:

  • Η ενότητα «Σχετικά με εμάς»
  • Η ενότητα «Προσφορά»
  • Η ενότητα «Επικοινωνία» (σε συνδυασμό με το υποσέλιδο και άλλες ενότητες της ιστοσελίδας όπου εμφανίζονται παρόμοιες πληροφορίες»
  • Η ενότητα «Τρόποι παράδοσης»
  • Η ενότητα «Όροι πληρωμής»
  • Η ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» (μόνο για θέματα που θεωρούνται σημαντικά για τους πελάτες εξωτερικού)
  • Οι ενότητες «Όροι χρήσης» και «Πολιτική απορρήτου» (λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιεσδήποτε σχετικές αλλαγές στη νομοθεσία θα πρέπει να μεταφράζονται προς μια συγκεκριμένη γλώσσα σε διαρκή βάση, αν προκύψει ανάγκη).

Τα δυναμικά στοιχεία περιλαμβάνουν:

  • Περιγραφές προϊόντων
  • Αναρτήσεις ιστολογίου

SHARE
REQUEST OFFER
联系我们